Door Rob van Muilekom op 12 juli 2017

PvdA zet gezondheid op nummer 1

De crisis lijkt voorbij en de economie groeit weer als nooit te voren. De PvdA is blij dat bedrijven zich graag vestigen in onze provincie Utrecht maar tegelijk lijkt dit ook te betekenen dat er meer vierkante meters op bedrijventerreinen moeten komen, meer asfalt voor autowegen en meer woningen in de steden en dorpen. De leefbaarheid en goede luchtkwaliteit kunnen daardoor onder druk komen te staan. Groei is prima, zolang de gezondheid van de Utrechters maar op nummer 1 blijft staan.

Deze ambitie voor goede gezondheid was dan ook de leidraad voor de PvdA-fractie bij de bespreking van de Kadernota en de plannen voor 2018. Als fractievoorzitter heb ik namens de fractie het College erop aangesproken dat ze in hun jaarrekening niet alleen met behaalde resultaten moeten pronken, maar ook moeten laten zien welke zaken niet gelukt zijn. Hier was statenbreed steun voor.

De volgende voorstellen zijn gelukkig aangenomen door Provinciale Staten:

  • Meer geld voor natuur en cultuur. De exploitatiesubsidies van alle partnerinstellingen, zoals Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap en Kunst Centraal die voor de provincie jaarlijks mooie werkzaamheden verrichten worden na 6 jaar bezuinigen eindelijk geïndexeerd en bijgesteld.
  • Het College van GS gaat eindelijk de voortgang van de energietransitie evalueren en wat ons betreft ambitieuzer bijstellen. Utrecht staat qua energieprestatie nu onderaan in provincieland.
  • De provincie Utrecht gaat zich nogmaals expliciet uitspreken tegen de gaswinningen in Woerden.
  • Samen met de stad Utrecht gaat het College van GS onderzoeken of er voldoende middelen beschikbaar kunnen komen voor extra ongelijkvloerse kruisingen bij de noordelijke randweg Utrecht. Dit zal leiden tot veiligere en een mooiere stad-landverbindingen.
  • Het traineeprogramma voor afgestudeerde starters wordt uitgebreid naar alle Utrechtse gemeenten en er wordt extra ingezet op de samenwerking en afstemming tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat starters de juiste opleiding kunnen krijgen ‘’on the job’’.
  • Er komen extra “veldwachters” voor het buitengebied voor de veiligheid, de bescherming van de natuur en het plezier van de recreanten.

De motie waarin het College gevraagd wordt extra inzet te tonen om de betrouwbaarheid en bereikbaarheid van het openbaar van vervoer van Syntus te verbeteren heeft het helaas niet gehaald. We blijven ons echter  inzetten om dit in bijvoorbeeld Leusden en Amersfoort toch voor elkaar te krijgen.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom