Door Rob van Muilekom op 20 juli 2015

De eerste 100 dagen van Rob van Muilekom

MEER BANEN, BETAALBARE WONINGEN EN GEZONDE LEEFOMGEVING
De PvdA vindt dat de provincie meer zichtbaar en herkenbaar moet zijn voor de mensen in onze provincie, door zich direct te richten op vraagstukken die dagelijks gezien en gevoeld worden: werk, wonen en gezondheid. Daarom heeft de PvdA verschillende moties ingediend bij de bespreking van de Kadernota (22 juni) om er voor te zorgen dat de mensen in de provincie kunnen werken en wonen in een gezonde leefomgeving.

 

Meer banen creëren

Aanpakken jeugdwerkloosheid en garantiebanen voor mensen afstand tot arbeidsmarkt

  • Banenplan voor jongeren gericht op provinciale taken zoals instandhouding erfgoed, transformatie kantoren en energiezuinig maken woningen
  • Provinciaal stageactieplan voor o.a. (V)MBO-ers, opheffen tekort stageplekken opdat opleiding kan worden afgerond – Motie is aangenomen!
  • Opzetten leerwerkbedrijf voor natuurbeheer en landschapsonderhoud; een vak wordt geleerd en goed voor het buitengebied – Motie is aangenomen!

 

Betaalbare woningen

Breng de woningbehoefte in de gehele provincie in beeld en maak afspraken met regiogemeenten, pensioenfondsen, corporaties en bouwers, gericht op:

  • Voldoende betaalbare woningen en verlaag woonlasten met energiezuinige woningen, sociaal, vrije sector – Motie is aangenomen!
  • Passende woningen voor zelfstandig wonende ouderen en stimuleren zelfbouw

 

Gezonde leefomgeving

  • Aanpak locaties met hoge waarde fijnstof in de steden
  • Versterk mobiliteit fiets en OV en snelheidsverlaging verkeer bij slechte luchtkwaliteit
  • stimuleren schone energie ,verhoging ambitie van 10% naar14% energieneutraal 2020 – Motie is aangenomen!
  • toegankelijk aantrekkelijk natuur en landschap

Rob van Muilekom,
Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom