Help! Ons cultureel erfgoed verpietert…

Door Wilma de Boer-Leijsma op 16 januari 2023

De provincie Utrecht heeft een rijke schare aan cultureel erfgoed. Denk aan stadswallen, kastelen, molens, maritiem erfgoed en monumentale panden. Daar zijn we trots op en we willen dit erfgoed dan ook netjes bewaren en de toegankelijkheid optimaliseren. Zodat onze inwoners en bezoekers ervan kunnen blijven leren en genieten. 

Erfgoedparels
Het onderhoud en de renovatie van het cultureel erfgoed kost veel geld. De provincie betaalt daaraan mee en onze gedeputeerde heeft met het Fonds Erfgoedparels een budget van 4,2 miljoen euro per jaar. Toch blijkt dit budget niet voldoende. Wat de PvdA betreft mag er best wat extra geïnvesteerd worden in die restauratieopgaven. Het gaat immers vaak om verrassend mooie en inspirerende plekken, voor jong en oud. Dat mag wat kosten. Ook oplossingen die niet direct geld kosten kunnen helpen. Zo heeft de Provincie in coronatijd de Utrechtse kasteelmusea gesteund door studenten in te zetten, om het uitvallen van de vaak wat oudere vrijwilligers op te vangen. Een mooie maatregel.

Schimmel
Nieuwe omstandigheden brengen ook nieuwe kopzorgen met zich mee: de torenhoge energieprijzen! Die raken niet alleen vele huishoudens, waar de PvdA zich volop voor inzet, maar ook onze monumenten. Monumentale panden kunnen maar mondjesmaat energiemaatregelen nemen. Daar zijn nu eenmaal regels voor, omdat zonnepanelen of dubbele beglazing niet zouden passen bij deze panden. Nu de energierekening voor iedereen en dus ook voor de erfgoedbeheerders de pan uit rijzen, is dit een extra nijpend probleem. Want, als de verwarming noodgedwongen uit moet, komen er andere problemen om de hoek kijken, zoals schimmel. En er is in zo’n steenkoud en vochtig pand ook niet meer te werken of te wonen.

Keuzes
Ook de portemonnee van de Provincie is geen bodemloze put en er moeten dus keuzes gemaakt worden. Voor 2023 is gekozen om een miljoen euro extra te besteden aan de restauratie van de 23 molens in het Utrechts Landschap. Sommige daarvan zijn inmiddels in zo’n slechte staat, dat zij zijn stilgezet. Ook hier geldt: niet alles kan, maar alle kleine beetjes helpen! De PvdA hecht waarde aan goed onderhoud en maximale toegankelijkheid van ons cultureel erfgoed en zal daar ook in de komende periode aandacht voor blijven vragen. En als er restauratieplannen komen, vindt de PvdA dat we daar best extra geld voor mogen vrijmaken.

Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Wilma is een verbindende politicus die haar inspiratie haalt uit veelvuldige contacten met de inwoners, belangengroepen en organisaties. Alles begint met luisteren, is het motto van Wilma. Wilma is in staat heldere standpunten te formuleren en te verdedigen gebaseerd op het sociaaldemocratisch gedachtengoed van onze partij. Wilma zit in de huidige fractie. Eerder was ze

Meer over Wilma de Boer-Leijsma