Op zoek naar verbinding voor een sociale en groene provincie

Door Hans Adriani op 17 maart 2023
Bijdrage PvdA aan het duidingsdebat 17-03-2023
 
Ik weet niet hoe de collega’s er op terugkijken, maar ik heb een hele leuke campagne achter de rug. Meer dan in achterliggende jaren trof ik veel mensen op straat die oprecht geïnteresseerd zijn in de actuele politieke kwesties en de oplossingen die verschillende partijen daarvoor aandragen. Dat hebben we woensdag terug kunnen zien in de hoge opkomst. En dat is winst voor ons allemaal.
 
Grote winst was er natuurlijk vooral ook voor de BBB, en daar achter aan voor Volt, de Partij voor de dieren en de SGP. Mijn gemeende felicitaties voor jullie namens de PvdA. 4 winnaars met ieder een heel eigen, herkenbaar geluid. Dat wordt duidelijk door kiezers herkend.
 
Daar waar de landelijke coalitie een flinke dreun heeft gehad, heeft de coalitie in Utrecht zich behoorlijk staande weten te houden. Natuurlijk, ook de Utrechtse coalitie is een paar zetels kwijtgeraakt, maar met het enorme aantal stemmen dat BBB deze keer heeft weten op te halen, is een klein verlies onvermijdelijk. Kijkend naar de grote verliezen die her en der geleden zijn, ben ik tevreden met de stabiele uitslag voor de PvdA. Al moest ik vanmorgen wel even slikken toen duidelijk werd dat een half procent verlies uiteindelijk een hele zetel kostte. Maar toch: veel mensen herkennen de ambitie voor een sociale en groene provincie, die we samen met GroenLinks in een verkiezingsmanifest verwoord hebben.
 
Tot zover het vrolijke nieuws.
 
“Geen provincie zo verdeeld als Utrecht” kopte RTV Utrecht gisterenmiddag. En die constatering is even terecht als zorgelijk. En dan gaat het niet alleen over de kloof tussen stad en platteland, zoals Josse de Voogd in het artikel analyseert. Die verdeeldheid speelt ook tussen zij die extra zonnepanelen op hun dak leggen, en zij die de energierekening niet meer kunnen betalen. Tussen woningeigenaren die hun overwaarde verzilveren en starters die geen betaalbare woning kunnen vinden. Tussen mensen die opkomen voor een gezonde natuur en boeren die met hun bedrijf een fatsoenlijke boterham willen kunnen verdienen. Tussen mensen die ’s ochtends zorgeloos in de auto stappen, en mensen die afhankelijk zijn van de bus, terwijl die niet meer naar hun dorp rijdt.  
 
Er zit een duidelijke overeenkomst tussen al die kloven. Veel mensen, te veel mensen die aan de verkeerde kant van zo’n kloof staan, ervaren niet meer dat de overheid aan hun kant staat. Ervaren niet meer dat de overheid er voor hen is. Mensen willen een overheid die problemen oplost, een toekomst schetst die perspectief biedt, en waar nodig heel concreet te hulp schiet. Een overheid die naast mensen staat, in dialoog met mensen is en samen met mensen tot de goede oplossingen wil komen.
 
Laten wij hier, vanuit deze statenzaal, als nieuw gekozen statenleden, laten zien dat we zo’n overheid kunnen zijn. Niet door alleen onze kerntaken netjes te doen en als uitvoeringsloket voor het kabinet te fungeren, maar door verder te kijken en samen met gemeenten te investeren in wat voor mensen belangrijk is: een betaalbaar en goed geïsoleerd thuis, een bus waar je van op aan kan, een stageplek als je op het MBO zit, een gezonde natuur en toekomstperspectief voor boeren. We hebben de kans om een provincie te zijn met een sociale agenda, die er voor iedereen is en op komt voor kwetsbare groepen.
 
De PvdA staat klaar om gesprekken te voeren met alle andere partijen om te komen tot een zo sociaal en groen mogelijke coalitie. Een coalitie, die vol inzet op een goede voorbereiding op klimaatverandering, een snelle transitie naar duurzame energie en herstel van de natuur. Een coalitie, die naast mensen en met mensen werkt aan het oplossen van problemen op de woningmarkt, in het openbaar vervoer, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We moeten met elkaar veel grote vragen van een goed antwoord voorzien en met elkaar verbinden, en er is geen tijd te verliezen. 
Daarom lijkt het de PvdA goed dat een of twee verkenner(s) met alle partijen het gesprek voert om te onderzoeken in welke combinaties we tot zo’n ambitieuze agenda kunnen komen. En binnen een week of 2 verschillende mogelijkheden daarvoor aan provinciale staten voorlegt. Het lijkt me een goed idee dat we dan direct opnieuw bij elkaar komen om de verschillende uitkomsten van deze verkenning met elkaar te bespreken, en van daaruit zo snel als mogelijk aan een akkoord te werken waarin al deze ambities hun plek vinden.
Hans Adriani

Hans Adriani

Na bijna 20 jaar lokale politiek in Nieuwegein, als fractievolger, fractievoorzitter en de laatste 10 jaar als wethouder, heb ik in 2023 de overstap gemaakt naar de provincie. En niet zonder reden: bij alle problemen om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen, gezonde natuur, goed openbaar vervoer, duurzame energie en perspectief voor het boerenbedrijf speelt

Meer over Hans Adriani