Tweede fase provinciaal steunpakket Cultuur & Erfgoed

Door Rob van Muilekom op 2 april 2021

Als gedeputeerde Cultuur en Erfgoed ben ik blij dat Gedeputeerde Staten onlangs positief heeft besloten over de tweede fase van het provinciale steunpakket voor de cultuur en erfgoed sector.

Op dit moment wordt er voortvarend gewerkt aan de uitwerking van de verschillende steunmaatregelen. Belangrijke speerpunten zijn het vergoeden van geleden schade bij instellingen en het dekken van risico’s bij programmering, doorstart en herstel van de sector met speciale aandacht voor jong talent en innovatie van de sector.

Komend voorjaar start de uitrol van de verschillende maatregelen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Utrechtse gemeenten en de fondsen. Cultuur- en erfgoedinstellingen met een regionale functie die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie Utrecht. In overleg met gemeenten, rijk, fondsen en de sector heeft de provincie een gevarieerd steunpakket ontwikkeld om gezamenlijk zoveel mogelijk instellingen te helpen.

Fase 1 is inmiddels afgerond. De 26 Utrechtse gemeenten hebben 12 M euro van het rijk gekregen om steun te geven aan de cultuur- en erfgoedsector. Nu in de 2e fase moeten instellingen daarom ook eerst aankloppen bij hun gemeenten; daarna kan de provincie kijken waar extra inzet wenselijk is. Het steunpakket kent een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Hiervan is in de eerste fase (2020) ongeveer 3,5 miljoen uitgegeven aan in totaal ruim 100 diverse aanvragen.

Speerpunten waar de provincie op inzet voor de 2e fase zijn:

  1. Geleden schade bij instellingen
  2. Zorgen voor een goede doorstart als corona het weer toe laat
  3. Stimuleren van innovatie en vernieuwing opdat de sector meer flexibel en wendbaar wordt.

Ik wens iedereen voor nu een goede gezondheid toe, en dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten om te genieten van wat de cultuur- en erfgoed sector ons te bieden heeft!

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom